Skip to Content

Оптимальна динаміка розподілу робочих місць в двохсекторній макроекономічній моделі

 УДК 331.522:331.523:331.524
Купка О.О. магістр, Стець О.В. канд. фіз.-мат. наук, доцент 

ОПТИМАЛЬНА ДИНАМІКА РОЗПОДІЛУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ДВОХСЕКТОРНІЙ МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ МОДЕЛІ

Вивчення макро- та мікроекономічних динамічних процесів за допомогою диференційних рівнянь не рідко буває незручним, оскільки економічні явища завжди описуються гладкими функціями, що часто бувають не лише кусковогладкими, а й можуть мати розриви.
PDF

 schoolar | about seo