Skip to Content

Загальне

До уваги читачів та авторів! З 2015 року збірник знаходиться за адресою http://ape.fmm.kpi.ua  

Автори передають статті у збірник через систему OJS

КОНЦЕПЦІЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ»
ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
 НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Збірник входить до наукометричної бази РИНЦ,                 ISSN 2410-4973
 

Мета видання. Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ», висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.  
Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів. 
 Тематика збірника наукових праць кореспондується із тематикою наукових та прикладних досліджень випускаючих кафедр факультету менеджменту та маркетингу: (1) міжнародної економіки, (2)менеджменту, (3) маркетингу, (4) економіки і підприємництва, (5) математичного моделювання економічних систем.  
 Область. Збірник наукових праць містить (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях та семінарах молодих вчених, що проводяться на базі факультету менеджменту та маркетингу; (2) статті, що висвітлюють вагомі результати наукових досліджень молодих вчених факультету; (3) результати емпіричних досліджень та моделювання в галузі економіки та управління підприємствами.  
Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення: (1) результатів теоретичних і емпіричних досліджень молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу з проблем економіки та бізнесу; (2) інформації щодо результатів, отримані студентами факультету під час виконання атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів. 

Публікація матеріалів і умови придбання: Збірник наукових праць молодих вчених “Актуальні проблеми економіки і управління» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання.  
До 2012 року збірник виходив у друкованому вигляді. З 2012 року збірник виходить у електронному вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника (http://probl-economy.kpi.ua/) та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. 
Відділення редакції журналу: 
Київ: Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», корпус 1, кім. 237, Проспект Перемоги 37, 03056 Київ, Україна. Факс: +38 (044) 236-96-73. Тел.: +38 (044) 454-98-53. Е-mail: fmm@kpi.ua.  

Інформація для авторів
Матеріали подаються особисто, а також електронною поштою. Відбір матеріалів для публікації проводиться редакційною колегією збірника наукових праць. Вимоги щодо оформлення статей: http://probl-economy.kpi.ua/node/14.  
Статті до збірника наукових праць молодих вчених приймаються українською, російською та англійською мовами.
Розміщуючи матеріали у збірнику наукових праць автори погоджуються з правом редакції збірника розміщувати матеріали збірника в електронному вигляді на офіційному сайті збірника та інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України.

 

Титульна сторінка

1page | about seo