Skip to Content

Редакційна колегія

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Голова редколегії, головний редактор

 Гавриш О.А., доктор техн. наук, професор, декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, завідувач кафедри міжнародної економіки
Заступник голови: 
 Стеченко Д.М, доктор економ. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки
 Члени редколегії:
Дергачова В.В., доктор економ. наук, професор, зав. кафедри менеджменту
Капустян В.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем
Круш П.В., канд. економ. наук, професор, зав. кафедри економіки та підприємництва
Солнцев С.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу
Яловий Г.К., доктор економ. наук, професор, зав. теоретичної та прикладної економіки
Герасимчук В. Г., доктор економ. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки
Сімченко Н.О., доцент, доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту
Довгань Л.Є., професор, канд. економ. наук, професор кафедри менеджменту
Войтко С.В., канд. економ. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Онищенко А.М., канд. економ. наук, доцент, доцент кафедр математичного моделювання економічних систем
Тульчинська С.О., канд. економ. наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва
Відповідальний секретар
Зозульов О.В., канд. економ. наук, доцент, заступник декана ФММ НТУУ “КПІ” з наукової роботи, доцент кафедри промислового маркетингу.
 
©  Авторські права  авторів статей захищено,  2012

 
 page | about seo