Skip to Content

Формування нечіткої структури страхового портфеля

 УДК 519.866
Широкова О.Ю.,  Дунаєва Т.А. к. ф.-м.н., доцент, 

ФОРМУВАННЯ НЕЧІТКОЇ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

При управлінні роботою страхової компанії важливу роль відіграють математичні моделі, метою яких є опис різних видів діяльності страхової компанії. Вивчення таких моделей і проведення на їх основі розрахунків важливих характеристик роботи страхової компанії дозволяє пропонувати приклади оптимальних управлінських рішень.
PDF

 schoolar | about seo