Skip to Content

До питання розбіжностей у визначенні маркетингових термінів

 УДК 658.012
Григораш М.О. магістр, Діброва Т.Г. канд. економ. наук, доцент

ДО ПИТАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ У ВИЗНАЧЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕРМІНІВ

Брендинг є потужним засобом забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Бренд для виробників стає головним інструментом нецінової конкуренції і забезпечує підсилення позицій марки серед споживачів. Наше дослідження присвячене аналізу саме термінів марки і бренда. Адже на сучасному етапі розвитку економіки України детальне вивчення сутності брендингу набуває ще більшої актуальності.
PDF
 schoolar | about seo