Skip to Content

Проблеми формування асортименту як аспект товарної політики

УДК 338.332
Адельфіна Н. Д., Желевська О. В.  магістри, Солнцев С. О.
доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри промислового маркетингу

Проблеми формування асортименту як аспект товарної політики

У сучасній економіці з високим конкурентним середовищем зростає значення ефективної товарної політики підприємства. Одним з найбільш важливих питань товарної політики є формування оптимального для підприємства асортименту, оскільки воно пов’язане з відповіддю на ключові питання економіки: що, для кого і в якій кількості виготовляти?
PDF
 schoolar | about seo