Skip to Content

Особливості використання мерчандайзингу в системі просування підприємств FASHION РІТЕЙЛУ

 УДК 659.157.18 : 658.822
Пєтухова А.В.,Діброва Т.Г.,канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ FASHION РІТЕЙЛУ

У даній статті розглянуто можливості використання мерчандайзингу у роздрібній торгівлі та визначено особливості його використання в системі просування. Розкрито поняття «мерчандайзинг». Розглянуто основні функції, які виконує мерчандайзинг. Порівняння цілей та задач виробника та роздрібного торгівця показало, що роздрібний продавець на відміну від виробника не зацікавлений в продажах конкретного товару, він розглядає товар не як кінцеву мету магазину, а як інструмент, за допомогою якого він заробляє гроші. Переглянуто інструменти мерчандайзингу та проаналізовано основні їх функції. Проведений аналіз використання інструментів мерчандайзингу в Україні виробниками модного одягу та визначена специфіка українського ринку для розвитку магазинів модного одягу. Розглянуто особливості ринкової стратегії компанії «MANGO» та проаналізовано використання мерчандайзингу у магазинах компанії. На основі аналізу визначено основні недоліки використання інструментів мерчандайзингу у компанії «MANGO» та запропоновано шляхи їх удосконалення.
Ключові слова: мерчандайзинг, роздрібна торгівля, POS-матеріал, бренд, просування.

PDFschoolar | about seo