Skip to Content

Удосконалення процесу бізнес-планування

Мельнікова О.М., Тульчинська С.О., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

У статті наведені рекомендації по удосконаленню процесу бізнес-планування, доводиться, що бізнес-план є основою роботи будь-якого підприємства, поряд з майновим забезпеченням, входить до мінімум гарантій для залучення інвестицій, проте, відсутність продуманого бізнес-плану, ретельно відкоригованого відповідно до мінливих умов, що особливо актуально у сучасних умовах фінансової кризи, є істотним недоліком, що відображає слабкість управління підприємством. Бізнес-план дає детальні пояснення, як буде відбуватися управління бізнесом, з тим, щоб забезпечити його прибутковість, а також зворотність інвестицій. Обґрунтовано його складові (резюме; опис підприємства і галузі; опис продукції (послуг); маркетинг і збут продукції (послуг); виробничий план; організаційний план; фінансовий план; ризики і гарантії; ефективність проекту; додатки) відповідно до стандартів з інвестицій UNIDO, визначено основні помилки та недоліки у процесі розробки бізнес-плану, що надає можливість більш чітко потенційним інвесторам оцінити прибутковість проекту або перевірити розрахунки, що у свою чергу сприятиме залученню інвестицій до підприємства. Встановлено, що постійні зміни економічного середовища, в якій діє пвдприэмство, припускають уточнення і перегляд бізнес-плану, що, в свою чергу, вимагає вироблення механізму залучення управлінського персоналу до такої роботи. У загальному випадку бізнес-план складається для зовнішніх і внутрішніх цілей, зовнішня сторона бізнес-плану призначається для виправдання довіри інвесторів і кредиторів, переконання їх у потенційних можливостях компанії, компетентності її співробітників, а також необхідності надання їй стратегічної і фінансової допомоги.

PDF schoolar | about seo