Skip to Content

Економічні аспекти використання факторингу у галузі будівельних матеріалів

 
Радецька В.І. магістр
Клименко О.В.канд. фiз-мат. наук, доцент
ЕКОНОМIЧНI АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ У ГАЛУЗI БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРАЛIВ
Дана стаття присвячена факторингу, як фінансовому інструменту, що є доцільним та своєчасним для вирішення проблеми, яка виникає в галузі будівельних матеріалів – збільшення обсягів дебіторської заборгованості.
PDFschoolar | about seo