Skip to Content

Детінізація національної економіки в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків

УДК 343.37
Рибалко А.В. бакалавр, Охріменко О. О. канд. економ. наук, доцент

ДЕТІНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Вступ. Зростання обсягів продукції і фінансових ресурсів, які обертаються у сфері тіньової економіки, являють суттєву перешкоду для сталого розвитку економіки України. Функціонування тіньової економіки призвело до суттєвого скорочення доходної частини бюджету, ставить під загрозу виконання важливих державних програм. Унаслідок неможливості врахування реальних обсягів тіньової економіки офіційною статистикою, мають місце проблеми із розроблення методів обліку і оцінок рівня тінізації економіки, а також обсягів недоїмок до державного та місцевих бюджетів. Поставлені питання є актуальними як для України, яка будує ринкові відносини, так і для розвинених країн, в яких існує аналогічна проблема. 
Не зважаючи на намагання уряду залучити тіньовий оборот до легального бізнесу шляхом удосконалення системи оподаткування, упорядкування, упорядкування пільг, посилення контрольних функцій за збором податків, тіньова економіка в Україні все ще займає провідні позиції.
PDF
 schoolar | about seo