Skip to Content

Перспективи виробництва та застосування біопалива на основі ріпакової олії в Україні

УДК 332.05:330
Жаленко О. М. ст. 4 курсу ФММ
Кравченко М.О. канд. економ. наук, доцент
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПАЛИВА НА ОСНОВІ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ
Вступ
Запаси традиційних енергоносіїв –– нафти, газу і вугілля –– при стрімкому зростанні їх видобутку поступово вичерпуються, тому сьогодні актуальною стає проблема пошуку нових джерел енергії. Саме тому сьогодні істотно активізувалися дослідницькі роботи зі створення альтернативних (не нафтових) моторних палив, які відповідають вимогам високих експлуатаційних показників та нормативам екології.
За умов енергетичної залежності України та постійного зростання цін на імпортовані нафту й газ, з кожним днем дедалі актуальнішими стають питання переведення, передусім агропромислового комплексу, на вітчизняні екологічно чисті енергоносії біологічного походження, зокрема на біодизельне паливо, етиловий спирт (етанол) та метиловий спирт (метанол).
PDFschoolar | about seo