Skip to Content

Розробка методів моделювання та дослідження можливих сценаріїв розвитку ринку програмних продуктів та засобів в Україні

 УДК 330.105+519.866
Конопльова А.Є. магістр, Гальчинський Л.Ю. канд. техн. наук, доцент

РОЗРОБКА МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Поширення використання інформаційних технологій в Україні, зокрема розвиток ринку програмних продуктів та засобів (ППЗ), визначає актуальність задачі аналізу шляхів розвитку цього ринку. Задача аналізу розвитку ринку ППЗ розглядається в роботах вітчизняних та іноземних дослідників [1-7, 9]. Основною характеристикою розвитку ринку є зміни попиту, які визначаються детермінантами (факторами впливу)
PDF

 schoolar | about seo