Skip to Content

Триетапна імовірнісна модель управління запасами

 УДК 519.86; 339.14; 519.2
Бражнікова О.Т. магістр, Цеслів О.В. канд. техн. наук, доцент 

ТРИЕТАПНА ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Як у бізнесі, так й у виробництві прийнято підтримувати розумний запас матеріальних ресурсів або комплектуючих для забезпечення безперервності виробничого процесу. Традиційно запас розглядаються як неминучі витрати, занадто низький його рівень приводить до дорогих зупинок виробництва, а занадто високий – до "омертвлення" капіталу. Завдання управління запасами – визначити рівень запасу, що врівноважує два згаданих крайніх випадки.
PDF

 schoolar | about seo