Skip to Content

Управління конкурентними перевагами на підприємстві

УДК 339.54
Зінченко Т.В., магістр
Хринюк О.С., к. е.н., доцент
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті розкрито економічний зміст поняття “конкурентні переваги підприємства ” через узагальнення існуючих визначень вчених стосовно характеристик ринкової ситуації. Запропоновано класифікацію основних видів конкурентних переваг, описані принципи управління формуванням конкурентоспроможності підприємств, а також проаналізовано та деталізовано чинники впливу на управління конкурентними перевагами підприємств. Запропонована система аналізу конкурентних переваг являє собою необхідний інструментарій для визначення і оцінки процесів ефективності та конкурентоздатності підприємства.
PDFschoolar | about seo