Skip to Content

Методи формування асортименту товарів на ринку будматеріалів

УДК 339.138
Табачинська Т.П., магістр
Кубишина Н.С., к.е.н., доцент
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ НА РИНКУ БУДМАТЕРІАЛІВ
У статті наведено загальні характеристики ринку будівельних матеріалів. Запропоновано методику асортиментної політики для підприємства, що працює в будівельній галузі, яка являє собою аналітичну структуру, що містить важливу для планування інформацію. Перевагою методу є те, що при маркетинговому дослідженні асортименту всі параметри, що характеризують внутрішню ситуацію обробляються одночасно.
PDFschoolar | about seo