Skip to Content

Механізм розгортання кризи на підприємстві

 УДК 330.115:658.1
Григор’єв В. С., Гук О. В. к.е.н.

МЕХАНІЗМ РОЗГОРТАННЯ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В умовах світової фінансової та економічної кризи необхідно досконально вивчити сутність кризи. В даній статті розглядається механізм розгортання кризи на підприємстві. 
Механізм поширення кризових явищ у межах економічної системи належить до найменш розроблених та зрозумілих понять, враховуючи складність та багатоаспектність феномену кризи.
PDF

 schoolar | about seo