Skip to Content

Формування асортименту послуг

УДК 339.138
 Бабенко І. Ю., магістр
Кубишина Н. С., доцент, к.е.н.
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПОСЛУГ
У статті наведено загальні характеристики поняття «послуга» та «асортимент послуг». Розроблено алгоритм формування асортименту для підприємств, що надають послуги. Визначено етапи алгоритму та фактори маркетингового середовища, що впливають на них.
PDFschoolar | about seo