Skip to Content

Дослідження дисбалансів та післякризового розвитку економіки у країнах “великої сімки”

УДК 330.101.541
Головата Є. О. бакалавр,
Войтко С. В.
к.е.н., доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ ТА ПІСЛЯКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У КРАЇНАХ “ВЕЛИКОЇ СІМКИ”
Приведено основні особливості макроекономічних показників. Розглянуто необхідність розробки методів аналізу значень, динаміки та тенденцій макроекономічних показників і їх співвідношень. Виявлено основні тенденції зміни національних макроекономічних показників та їх динаміку. Окреслено передумови використання динамічної моделі та складові запропонованої методики. Зазначено особливості, які отримані в результаті аналізу за динамічною моделлю. Описано основні сценарії зміни значення співвідношення макроекономічних показників і надані їх характеристики.
PDFschoolar | about seo