Skip to Content

Моделювання процесу виявлення шахрайства з пластиковими картками

УДК 331.211:519.86
Дунаєва Т.А., к.ф.-м.н., доцент
Проноза Т.О., студентка групи УК-31м
Національний технічний університет України „КПІ”
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ
Анотація
В даній статті, для виявлення шахрайських транзакцій пропонується використовувати сучасний метод карт Кохонена що самоорганізуються, який базується на теорії нейронних мереж і відноситься до алгоритмів навчання без учителя.
PDFschoolar | about seo