Skip to Content

Інноваційний розвиток економіки України: стан та перспективи

УДК 338.001.36:339.138
Мазурова А.М., магістр, Тичина А.В., магістр, Дунська А.Р., доцент

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті наведено результати досліджень стану інноваційного розвитку економіки України, визначено теперішній стан і перспективи розвитку. Проаналізовано чинники які гальмують розвиток інноваційно-інвестиційного копмпелксу держави. Визначено напрямки інноваційного розвитку відповідно до економічних можливостей, кон’юнктури ринку та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, а також розроблено комплекс заходів щодо покращення інноваційної діяльності.
PDF

 schoolar | about seo