Skip to Content

Вплив транснаціоналізації на національну економіку та безпеку держави

УДК 339.94
Крилова К.В.,Серебренніков Б.С.,канд. екон. наук, доцент,
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ ТА БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
В статті визначено можливості і загрози процесу транснаціоналізації економіки, оцінено вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економіку приймаючої країни та частково країни базування. Таке оцінювання діяльності ТНК є складним процесом. Він вимагає від країни комплексної оцінки за багатьма параметрами, яка є необхідною в сучасних умовах ведення бізнесу. Разом з тим, транснаціоналізація національної економіки може спричинити багато проблем, наприклад, втрату державного суверенітету, права на національне багатство, перетворення країни на джерело дешевих ресурсів та робочої сили. Для аналізу впливу процесу транснаціоналізації в роботі наведена інформація щодо основних інвесторів за кількістю проектів, а також динаміка інвестицій саме від транснаціональних корпорацій в Україну. Авторами запропоновано напрями мінімізації загроз економічній безпеці держави в контексті транснаціоналізації через регулювання діяльності іноземних транснаціональних корпорацій згідно з національними інтересами (створення відповідної законодавчої бази, яка б регулювала відносини України з транснаціональними корпораціями) та через створення українських транснаціональних корпорацій на базі фінансово-промислових груп.
PDFschoolar | about seo