Skip to Content

Моделювання процесу прийняття рішення про інвестування коштів у створення нового виробничого підприємства в умовах зовнішнього параметричного впливу

УДК 338.27:519.7
©Зеленько А.М. студент шостого курсу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Моделювання процесу прийняття рішення про інвестування коштів у створення нового виробничого підприємства в умовах зовнішнього параметричного впливу

У цій роботі розглядається модель прийняття рішення про інвестування (або відмову від інвестування) коштів у створення нового виробничого підприємства, знаходження оптимальної процедури послідовного рішення, знаходження баєсівського рішення та відповідного ризику. Показаний вплив зовнішніх параметрів на рішення та модель в цілому.
PDF

 schoolar | about seo