Skip to Content

Оцінки індикаторів інтегрального показника в дослідженні ринку праці України

УДК 331.5.024.5:519.2
© Матусов Ю.П., ст. викл.
© Дмитрієв Д.С., магістрант
Національний технічний університет України (НТУУ “КПІ”), Київ.
ОЦІНКИ ІНДИКАТОРІВ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА В ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ*
Досліджуються деякі задачі побудови інтегрального показника ефективності роботи людини на ринку праці України з використанням факторного аналізу.
Індикатори інтегрального показника ефективності роботи розраховуються методом Бартлета-Томсона в умовах імітаційного моделювання важелів ринку праці.
PDFschoolar | about seo