Skip to Content

До питання використання методик визначення ефективності діяльності підприємства на фондовому ринку

УДК 330.322.5
Голенко М. Ю., магістр,
Войтко С. В., канд. економ. наук, доцент
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Актуальність проблеми полягає у поступовому виході компаній
Постановка задачі України на фондовий ринок світу, де необхідною умовою є постійне підвищення інвестиційної привабливості власних акцій. У цьому контексті важливим є питання визначення методики розрахунку інвестиційної привабливості акцій українських підприємств для іноземних інвесторів
PDFschoolar | about seo