Skip to Content

Проективні методи оцінки ефективності реклами

УДК 330.322.54:659.113.7
Шпак О.А., cтудентка ІVкурсу,
Юдіна Н.В., старший викладач
ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ
Вступ
Актуальність оцінки як економічної, так і психологічної складової рекламного відгуку відокремлено була притаманна різним історичним епохам рекламного розвитку. Дослідження психологічної ефективності реклами, яка відноситься до широкого діапазону ментальних понять, таких як обізнаність, знання про торгову марку, емоції, почуття та відношення, була актуальною на протязі двох послідовних епох: спочатку епохи сугестивної реклами, а потім - епохи зворотних зв’язків та творчої реклами.
PDFschoolar | about seo