Skip to Content

Маркетингові стратегії на стадії впровадження товару на ринок

УДК 658.8.011.1
Єрошова І.В. магістр, Зозульов О.В. канд. економ. наук, доцент

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА СТАДІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОВАРУ НА РИНОК

З розвитком інноваційної діяльності, посиленням конкуренції та за умов глобалізації економічних відносин, виробники намагаются завоювати лояльність споживачів за рахунок створення нових продуктів, які б в більшій мірі задовольняли потребу споживача. Тобто, для утримання конкурентних позицій на ринку, вітчизняні підприємства намагаються вводити в асортимент інноваційну продукцію, оскільки традиційні її види здебільшого неконкурентоспроможні. За цих умов актуальною є проблема визначення та вибір стратегії виведення нового товару на ринок.
PDF
 schoolar | about seo