Skip to Content

Підходи до оцінювання економічного розвитку підприємства

Григор’єва О.В., магістр
Довгань Л.Є., к. е. н., професор, НТУУ „КПІ”
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ВСТУП
Суть економічного розвитку підприємства полягає в переході з вихідного стану, в якому воно перебуває в даний момент, в новий (бажаний) стан. Основним елементом економічного розвитку підприємства стає активація його інвестиційно-інноваційної діяльності. Тому повинна формуватися сучасна система оцінки рівня досягнення результатів економічного розвитку і за її складовими вирішуватися завдання, що стосуються виявлення резервів комплексного розвитку підприємства.
Актуальність і своєчасність проведення аналізу методологічних підходів до оцінки рівня економічного розвитку підприємства підтверджується необхідністю удосконалення існуючих концепцій вимірювання досягнень з урахуванням пріоритетності інноваційного шляху розвитку економіки в цілому. Адже, саме недосконалість системи оцінки економічного розвитку підприємства впливає на якість системи управління і ефективність його функціонування.
PDFschoolar | about seo