Skip to Content

Міжнародна конкурентоспроможність олійно-жирової галузі України

 УДК 332.365 +339.564
Шимончук О.Ю., НТУУ «КПІ» ФММ, гр. УС-51. Охріменко О.О., к.е.н., доцент

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Вступ: Олійно-жирова галузь промисловості України – потужній агропромисловий комплекс, який об’єднує виробників насіння та масложирової продукції. В основному ця галузь орієнтована на виробництво соняшникової олії та пов’язаних з нею продуктів. В нашій країні є унікальні умови, для вирощування насіння соняшнику, адже олійно-жирова промисловість прив’язана до сировини, а це дає змогу Україні бути потужним експортером у цьому секторі. Питаннями економічного механізму підвищення якості олійно-жирової продукції присвячені праці М.В Калінчика та І.С. Педака [7, 8], Є.П Виглазов у своїх роботах аналізує питання конкурентоспроможності галузі [9]. Разом з тим в наукових працях в недостатній мірі розглянуті питання експортного потенціалу галузі та конкурентоспроможності на міжнародних ринках.
PDF
 schoolar | about seo