Skip to Content

Пріоритети розвитку інноваційної системи України

Мельнікова О.М., Кавтиш О.П., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В цій статті досліджені пріоритетні напрями розвитку інноваційної системи Украіни. Розвиток глобальної економічної системи відбувається під впливом науково-технічного та технологічного прогресу, який характеризується посиленням інноваційної активності і необхідністю пошуків напрямків її поліпшення. Основними категоріями розвитку інноваційних систем виступають інновація та інноваційна інфраструктура. Інновація являє собою комплекс заходів, спрямованих на розробку і впровадження нових досягнень, технологій, форм і методів управління в різних сферах суспільного життя з метою їх оптимізації. Інноваційна інфраструктура - це сукупність суб'єктів господарювання будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності. Світовий досвід становлення технологічного ринку в США, Японії, Швеції, Тайваню показує, що основним елементом державної політики в розвинених країнах є програми сталого розвитку та створення техноекополісов і технопаркових структур як інноваційних центрів. Формування і функціонування національних інноваційних систем розвинених країн має свої особливості. По-перше, держава відіграє в цьому процесі активну роль, а становлення інноваційної системи стимулює перехід від прямого управління до індикативного. По-друге, розвиток технологій, насамперед інформаційних та телекомунікаційних мереж, сприяють створенню мережевих структур, в основі управління якими лежать синергетичні принципи.

PDF schoolar | about seo