Skip to Content

Напрямки підвищення ефективності діяльності промислових підприємств

Хоменко Т.Ю., Погребняк А.Ю., Національний технічний університет України «КПІ»

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті визначено основні відмінності між поняттями «ефективність» та «результативність», проведено аналіз та обґрунтування напрямів підвищення ефективності та покращення результативності господарської діяльності промислових підприємств, визначено чинники, що впливають на їх діяльність.
Зазначено, що всі чинники підвищення ефективності функціонування промислових підприємств зводяться до таких трьох напрямків: 1) управління витратами та ресурсами;
2) розвиток і вдосконалення виробництва та іншої діяльності;3) удосконалення системи управління підприємством та всіма видами його діяльності. Проведений аналіз функціонування промислових підприємств дозволив сформувати перелік певних чинників, які здійснюють вплив на ефективність та результативність діяльності промислових підприємств, і згрупувати їх в наступні за такими ознаками: економічні, технологічні, організаційні, соціальні, політичні та природно-екологічні.
У висновках зазначено, що економічна ефективність підприємства – це один з типів ефективності, критерії якої визначаються відношенням досягнутого промисловим підприємством результату до здійснених витрат. Запропоновано декілька заходів щодо підвищення ефективності діяльності промислового підприємства.
PDF schoolar | about seo