Skip to Content

Перспективи застосування лізингу автомобільними компаніями на ринку малого та середнього бізнесу

 УДК 339.138: 658.14.012
Говтвяниця А.І. Діброва Т.Г., канд. економ. наук, доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГУ АВТОМОБІЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ НА РИНКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У даній статті розглянуто можливості збільшення продажів легкових автомобілів за рахунок пропозиції, продавати їх на промисловому ринку. Розкрито поняття «послуга» та «фінансова послуга лізингу» і доведено, що умови їх використання є однаковими, як на споживчому так і на промисловому ринку. Розглянуто фінансову послугу лізингу, як спосіб отримання автомобілів у використання. Надано повну характеристику лізингу,її види, форми, можливості використання, переваги та недоліки для робітників компаній. Запропоновано варіанти впровадження послуги лізингу та виходу автомобільних компаній на промисловий ринок для продажу автомобілів компаніям малого та середнього бізнесу, що дозволить вирішити проблеми: зменшення обсягів продажів легкових автомобілів,. Наведено шляхи впровадження вище наведених змін на прикладі компанії «Віннер Автомотів», тобто запропоновано маркетингову стратегію проникнення та повну характеристику автомобілів, що є затребуваними на ринку доставки товарів та послуг.
 
PDFschoolar | about seo