Skip to Content

Дослідження шляхів і резервів ресурсозбереження на підприємстві

УДК 338.23:336(4)
Фоменко О. Р., Гречко А.В.  к.е.н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ І РЕЗЕРВІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття присвячена дослідженню шляхів і резервів ресурсозбереження на підприємстві. Розглянуто основні напрямки ресурсозбереження на підприємстві, висвітлено особливості використання ресурсозберігаючих технологій. Визначено, що раціональне та економне використання ресурсів підприємств має важливе економічне значення, оскільки ресурсозбереження, що характеризується зниженням абсолютної та питомої ваги витрати окремих видів ресурсів, дає змогу здійснити економію сировини й матеріалів для виготовлення більшої кількості продукції без додаткових затрат суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва, знижувати собівартість та, як результат, підвищувати конкурентоспроможність підприємства.
Також, у роботі проведено аналіз основних факторів впливу ресурсозбереження на діяльність підприємства, висвітлені основні напрями ресурсозбереження. Виявлено, що ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства у більшості випадків залежить від уміння правильно управляти ним. У висновках зазначено, що ефективне використання ресурсів на підприємстві може призвести до скорочення витрат та збільшення обсягів виробництва.
PDFschoolar | about seo