Skip to Content

Особливості впливу фінансової глобалізаціїна економіку України

УДК 339.972
Ніколаєнко К.В, Дергачова В. В. доктор економ. наук, професор
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
В даній науковій статті розглядається, одна із складових глобалізації – фінансова глобалізація. Перш за все, розглядаються особливості даного явища, а також вплив фінансової глобалізації на потоки чистих іноземних інвестицій з плином часу, в ході якого вплив глобалізації ставав все більш помітним та носив більш всеохоплюючий характер. Наступним кроком є розгляд ступеню впливу фінансової глобалізації на економічну ситуацію в Україні. В даному випадку, акцентується увага на можливих позитивних (підвищення ефективності національних фінансових ринків за рахунок інтеграції у світовий фінансовий ринок; зниження інфляційного тиску, здешевлення ресурсів під впливом міжнародної конкуренції та ін.) та негативних (загроза виникнення та швидкого поширення фінансових криз із однієї економіки в іншу, зростання нестабільності національних фінансових ринків та ін.) наслідках впливу, тобто надається змога більш детально ознайомитися з тими моментами в діяльності підприємств, з якими може зіткнутися конкретне підприємство, перебуваючи під впливом зростаючої взаємозалежності у сфері фінансових відносин різних країн, що спричинені саме процесами фінансової глобалізації. Після чого було проаналізовано, яким же чином фінансова глобалізація впливає на діяльність банків на території України та зміну структури зовнішнього боргу України загалом.
PDFschoolar | about seo