Skip to Content

Фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємства

УДК 338.001.36
Кузнєцова К.О.,
Національній технічний університет Україні «КПІ»
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 В даній науковій статті було розглянуто проблеми визначення місця конкурентоспроможності підприємства у системі національного господарства країни, а також характеристика факторів впливу на формування конкурентоспроможності підприємства. При взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем виникають певні протиріччя між необхідністю інтегруватися у світову економіку, з одного боку, та забезпеченням ефективної внутрішньоекономічної інтеграції, захистом національних інтересів, з іншого. Таким чином було визначено два напрями факторів впливу на формування конкурентоспроможності підприємства – дослідження складових внутрішнього середовища (ресурсний потенціал; система обліку на підприємстві; фінансові можливості; маркетингові дослідження; система постачання; логістика та збутова діяльність; інформаційні ресурси; місцезнаходження підприємства; організаційна структура) та зовнішнього середовища (державна політика; правове середовище; ресурсний потенціал країни; монополізація економіки;  економічні та соціальні умови; товарні ринки; ринкова інфраструктура).
PDFschoolar | about seo