Skip to Content

Систематизація показників, що впливають на комплекс маркетингових комунікацій

УДК 659
Маринчук Т.М., Стадніченко В.В. канд. економ. наук
Національній технічний університет Україні «КПІ»


СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВЛИВАЮТЬ НА КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

  Стаття фокусує увагу на показниках, що впливають на комплексу маркетингових комунікацій підприємства. Значення, що отримуються за проаналізованими показниками мають різну природу, ґрунтуються як на якісній так і на кількісній інформації, як на внутрішній так і на зовнішній. При цьому, визначені показники впливають як на структуру комплексу маркетингових комунікацій, так і на його особливості, спрямованість і вартість. Авторами пропонується систематизація таких показників, при цьому для кожного наведено відповідні шкали та методи розрахунків. Основною ознакою за якою проводиться систематизація є предмет оцінювання: характеристика ринкових умов та характеристика ресурсів підприємства. Окрім цього, визначені показники групуються в залежності від їх спорідненості та однорівневості. Саме таке групування на думку авторів є зручним, адже сприяє вдалому співставленню окремих показників, що в результаті здатне підвищити технологічність їх використання. По кожному із зазначених показників наведено деталі, пов’язані з рекомендаціями щодо застосування.
PDF
 schoolar | about seo