Skip to Content

Економічна оцінка впровадження нових технологій в нафтогазовидобувній промисловості

УДК 338.45:622
© Руденок Т.І., магістр,
© Герасимчук В.Г., д.е.н., професор
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАФТОГАЗОВИДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Вступ. Україна є державою з великою енергетичною залежністю. Збільшення обсягів власного видобутку вуглеводної сировини вимагає поповнення сировинної бази новими розвіданими запасами та потенційного використання вже розвіданих ресурсів. Крім того, Україна має перспективи нафтогазовидобутку в Чорному та Азовському морях, які могли б її зробити не тільки незалежною державою, але й одним з найбільших експортерів газу і нафти в країни Європи. У той же час існує низький ступінь використання розвіданих запасів нафти (в середньому 31,2 %). Всі ці чинники зумовлюють необхідність в нових технологіях і заходів з підвищення видобутку нафти з покладів і родовищ.
Здійснення таких заходів потребує детального аналізу, адже важливою проблемою розвитку нафтогазовидобутку в Україні є не лише пошук та впровадження нових технологій, але й їх ефективність
PDFschoolar | about seo