Skip to Content

Етапи впровадження нового товару на ринок

УДК 658.8:658.624
Гребнєва В.С., магістр
Кубишина Н.С., канд. екон. наук, доцент
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК
У статті сформовано і розроблено комплекс методів, методичних підходів та пропозицій щодо процесу впровадження нового товару на ринок з метою мінімізації комерційних ризиків. Для ефективного управління даним процесом розроблена модель впровадження нового товару на ринок з урахуванням маркетингових аспектів, а саме маркетингового дослідження ринку та розробки комплексу маркетингових комунікацій для нового товару.
PDFschoolar | about seo