Skip to Content

Стратегічне планування підприємств в умовах нестабільності

 УДК 658.512
Чемерис Л.О., Артеменко Л.П. к.е.н, доцент 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

В умовах світової економічної кризи, вітчизняні промислові підприємства опинилися в складних умовах нестабільного економічного та соціально-політичного середовища. В даних умовах підприємства не можуть чітко прогрозувати своє майбутнє, вимушені постійно пристосовуватися до змін зовнішнього середовища (вимог ринку, політики держави) та враховувати потенціальні можливості підприємстві. Значне підвищення рівня невизначеності, яка породжується нестабільністю, підвищує роль стратегічного планування для ефективного управління підприємством. 
PDF
 schoolar | about seo