Skip to Content

Тенденції розвитку української та світової чорної металургії

УДК 338.45:669
Клименко Д.В., Охріменко О. О. канд. економ. наук, доцент

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

В період світових енергетичних криз 1974-1978 рр. почали свій розвиток енергозберігаючі технології. Прискорились проекти з розробки альтернативних видів палива. Ці наукоємні технології відкинули металургію на позиції обслуговуючих галузей. Проте сьогодні США та Європа проводять активні операції на ринку продукції чорної металургії та здійснюють його регулювання через СОТ та з допомогою інших інструментів товарообмінних операцій.
PDF
 schoolar | about seo