Skip to Content

Моделювання процесу створення нового підприємства при стохастичній поведінці оточуючого середовища

УДК 338.27:519.7
© Іваненко В. І. Доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет Україні «КПІ»
Зеленько А.М. студент п’ятого курсу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
Моделювання процесу створення нового підприємства при стохастичній поведінці оточуючого середовища
Анотація.
У цій роботі визначається оптимальний моменту інвестування коштів для створення нового виробничого підприємства з урахуванням впливу податків, ризику та стохастичної зміни ринкових цін на матеріали та виготовлену продукцію.
Розглянуто математичну модель, яка описує оптимальний момент зупинки випадкового процесу прогнозованого прибутку підприємства. Проведені відповідні обчислення та розрахований чисельний приклад по даним виробничого підприємства.
PDFschoolar | about seo