Skip to Content

Оптимальна стратегія розподілу фінансових ресурсів на підприємстві (на прикладі АТВТ „Трембіта”)

УДК 336.517.977.5
Стець О. В., доцент кафедри математичного моделювання економічних систем
Факультет менеджменту та маркетингу
Національний технічний університет України „КПІ”
Єрохіна Ю. С., студентка групи УК-31
Факультет менеджменту та маркетингу
Національний технічний університет України „КПІ”
ОПТИМАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ АТВТ „ТРЕМБІТА”)
Анотація
Враховуючи умови нестабільності та невизначеності, в яких функціонують сучасні вітчизняні підприємства, особливої актуальності набувають проблеми ефективного розміщення фінансових ресурсів малих та середніх підприємств.
В статті проаналізовано та запропоновано підхід щодо моделювання виробничої потужності підприємства, що дасть можливість керівництву здійснювати обґрунтований розподіл фінансових ресурсів в напрямку розширення виробничої потужності фірми. Результати моделі проаналізовані на прикладі підприємства АТВТ „Трембіта”.
PDFschoolar | about seo