Skip to Content

Розвиток мережі трансферу технологій в Україні

УДК 338.49
Заіка Я.В. магістр, Герасимчук В.Г. д.е.н., професор

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Використання новітніх технологій є одним з основних факторів формування конкурентних переваг та економічного розвитку. В рейтингу конкурентної економіки Всесвітнього економічного форуму Україна за 2007-2008рр. посіла лише 73-тє місце проти 69-го місця у цьому ж рейтингу за 2006-2007рр. До десятки лідерів увійшли: США – 1 місце, далі: Швейцарія, Данія, Швеція, Німеччина, Фінляндія, Сінгапур, Японія, Велика Британія, Нідерланди. Серед країн СНД найвище місце посіла Росія – 58, далі йдуть: Казахстан – 61, Узбекистан – 62, Азербайджан – 66, Грузія – 90, Вірменія – 93, Молдова – 97. Останнє – 131 місце у рейтингу зайняла економіка Чаду [2].
PDF

 schoolar | about seo