Skip to Content

Методичні проблеми оцінки ефективності праці

Кацімон І.С., студентка гр.УЕ-42, ФММ, НТУУ „КПІ”
Хринюк О.С., канд. економ. наук, доцент, НТУУ “КПІ”
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Анотація. В статті висвітлюються методичні проблеми оцінки ефективності праці. Підкреслюється, що в умовах необхідності подолання кризи підвищується значення показника продуктивності праці. Здійснено аналіз сутності поняття ефективності праці. Виявлено складові елементи ефективності праці. Запропоновано коплексний підхід до формування методичних положень оцінки ефективності праці з урахуванням витрат як минулої, так і майбутньої праці. Подано основні етапи розробки програми підвищення ефективності праці на підприємстві.
PDFschoolar | about seo