Skip to Content

Формування товарної політики торгового підприємства

УДК 339.138
Сукач Т.А., магістр
Кубишина Н.С.,доцент, канд. економ. наук
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
В статті аналізується товарна політика торгового підприємства. Запропоновано модель формування маркетингової товарної політики торговельних підприємств
PDFschoolar | about seo