Skip to Content

Відмінні особливості маркетингу|вживання| в кінематографії

УДК 658.628
Пурдик К.В, магістр
Куденко Н.В, професор, доктор екон.наук
ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В КІНЕМАТОГРАФІЇ
Стаття розглядає особливості діяльності кіноринку від інших галузей. Робиться особливий аспект застосування теорії і практики маркетингу в кінематографії виходячи з особливостей ринку. Аналізується структурний підхід, який враховує стратегічні і тактичні дії щодо формування та реалізації комплексної програми.
PDFschoolar | about seo