Skip to Content

Оцінка ризиків гірничо-металургійного комплексу України в умовах фінансово-економічної кризи

Тульчинська С.О., канд. економ. наук., доцент Чорній Б.П., ФММ, гр.УЕ-52

ОЦІНКА РИЗИКІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

У статті наведено результати роботи гірничо-металургійного комплексу, виявлено та досліджено зовнішні та внутрішні ризики української металургії в умовах фінансово - економічної кризи. Обґрунтовано шляхи мінімізації ризиків, враховуючи зовнішньо – економічну ситуацію, тенденцію розвитку іноземних конкурентів та коньюктури ринку.
PDF
 schoolar | about seo