Skip to Content

Транскордонне співробітництво регіонів України

 Вступ
Транскордонне співробітництво є формою міжнародних відносин, які поглиблюють соціально-економічні, науково-технологічні, культурно-освітні зв’язки між сусідніми країнами. Зарубіжний досвід свідчить, що такі відносини дозволяють максимально наблизити розвиток економік двох країн для подальшої співпраці, використовуючи дане співробітництво для вирішення низки важливих питань. Актуальність даної роботи полягає у виокремленні переваг транскордонного співробітництва, які може отримати Україна для свого соціально-економічного розвитку.
PDF
 schoolar | about seo