Skip to Content

Маркетинг персоналу як фактор формування кадрового потенціалу підприємства

Шубеляк Н.І., студентка, НТУУ „КПІ”
Довгань Л.Є., к. е. н., професор, НТУУ „КПІ”
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблеми кадрового потенціалу на ринку праці. Приведені результати аналізу, в наявності тенденції змін на ринку праці в порівнянні з іншими країнами. Запропоновані рекомендації, впровадження яких, сприятиме підвищенню активності й ефективності формування кадрового потенціалу підприємства.
PDFschoolar | about seo