Skip to Content

Передумови таперспективи розвитку енергетичного ринку України

 УДК 338.012
Кузнєцова К.О., Дергачова В.В.,доктор екон. наук, професор
Національний технічний університет України «КПІ»

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Більшість енергетичних об’єктів об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України були введені в експлуатацію ще за радянських часів, проте завдяки достатньо високому технологічному рівню, електроенергетика справно виконувала свої функції з постачання електроенергії. В даній науковій статті було розглянуто історію становлення ОЕС України, визначено передумови її розвитку. Проаналізовано світовий досвід функціонування ринків електроенергії, визначено, що сучасна тенденція розвитку енергетичних ринків характеризується демонополізацією та дерегуляцією. Швидкість процесів переходу (еволюції) від монопольної до конкурентної моделі функціонування ринку електроенергії є відмінними для різних країн світу. В контексті світових інтеграційних процесів Україна має розвиватися та обрати для себе, відповідну до її можливостей та потреб, модель ринку електроенергії. Прийнятий Закон України, що регламентує функціонування ринку електроенергії передбачає перехід від моделі «єдиного покупця» до моделі двосторонніх договорів та балансуючого ринку.
Ключові слова: енергетичний баланс, модель, об’єднана енергетична система (ОЕС), ринок електроенергії.

PDFschoolar | about seo