Skip to Content

Проблеми прямого іноземного інвестування в Україні

 УДК 339.727.22
Верхоляд І. М., бакалавр, Охріменко О. О. канд. економ. наук, доцент

ПРОБЛЕМИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ  

Вступ. Світовий досвід доводить, що країни із трансформаційною економікою у більшості випадків не в змозі подолати труднощі перехідного періоду без залучення та ефективного використання іноземних інвестицій. Прямі іноземні інвестиції створюють необхідні передумови економічної активності, сприяють впровадженню технологічних нововведень, забезпечують зростання науково-технічного потенціалу та стимулюють економічний розвиток. В Україну тільки почав надходити іноземний капітал у вигляді стратегічної участі. Найбільший вплив на обсяги іноземного інвестування в Україні справляють політичні й правові чинники, рівень корупції й організованої злочинності, адміністративні бар’єри та інші фактори неекономічного характеру. Актуальним є дослідження процесів іноземного інвестування на території України у сучасний період. Даною тематикою займається ряд українських вчених. В останніх дослідженнях Малютіна О.К. аналізуються трансформаційні процеси, що призвели до значних інвестиційних втрат в економіці країни. Розглядаються питання формування інвестиційного клімату в Україні [1]. Попов В.Ю. продовжує дослідження теми нестачі інвестиційних ресурсів через призму недоліків функціонування національного господарського механізму [2]. Карпенко Г.В. та Данькевич А.П. приділяють увагу впровадженню нових фінансових інструментів на ринку капіталів [3]. У своїй роботі ми продовжуємо дослідження проблем низької інвестиційної привабливості України та розглядаємо потенційні напрямки реалізації інвестиційних проектів в розрізі галузей економіки
PHP

 schoolar | about seo